MEMBERS OF THE 100th INFANTRY BATTALION AND 442nd REGIMENTAL COMBAT TEAM KILLED IN ACTION IN WORLD WAR II

For complete listing of Americans of Japanese ancestry killed in action in the Korean and Vietnam Wars, go to www.ajawarvets.com

Chester K. Abe / Matsuei Ajitomi / Tokio Ajitomi / Frank Chujiro Akabane / John Akimoto / Victor Akimoto / Hideo Akiyama / Zentaro G. Akiyama / Eugene T. Amabe / Nobuo Amakawa / James H. Anzai / Yoshiharu N. Aoyama / Harold J. Arakawa / James Y Arakawa / Masashi Araki / Frank N. Arikawa / Hiroaki Arita / Shiro Asahina / Ralph Y. Asai / Shotaro H. Asato / Kenneth L. Asaumi / Shigeo Ashikawa / Daniel D. Betsui / James Boodry / Howard Vernon Burt / Joseph Lawrence Byrne / Henry Chibana / Guchi Chinen / Onso Chinen / Jenhatsu Chinen / Danny K. Chorike / Cloudy Gary Connor Jr. / Walter Maurice Crone / Haruo Doi / Kenneth E. Eaton / Tetsu Ebata / George Eki / Hachi Endo / Hiroo H. Endo / Masaharu Endo / Robert T. Endo Kaname Enomoto / Kiyozo Enomoto / Ralph Burnell Ensminger / Harold C. Ethridge / Charles Oliver Farnum Jr. / Fred H. Fritzmeier / Abe M. Fuji / Paul Fuji / Masao Fuji / Richard T. Fujii / Samuel A. Fujii / Yutaka Fuji / Jitsuro Fujikawa / Masaki Fujikawa / Hideo Fujiki / Toshiaki Fujimoto / Noboru Fujinaka / Russell Takeo Fujino / Yasuo R. Fujino / Yoshimi Fujino / Teruo Fujioka / Wendell S. Fujioka / Sadami Fujita / Ross K. Fujitani / Peter Fujiwara / Takeo Fujiyama / Akira W. Fukeda / Shigeo F. Fukuba /Masami Fukugawa / Barbara Fukuhara /Herbert M. Fukuhara / Kakutaro Fukuhara / Edward Fukui / Roy S. Fukumoto / Ichiji Fukumura / Chester T. Fukunaga / Arthur M. Fukuoka / Katsumi Fukushima / Kaoru Fukuyama / Stanley K. Funai / Satoshi Furukawa /Tatsumi Furukawa / Tsuyoshi Furukawa / Kenneth K. Furukido / Henry T. Furushiro / Mitsuo Furuuchi /George M. Futamata / Shigeto Fuyumuro / Roland Joseph Gagnon / Seikichi Ganeko / Hiroshi Goda /Kazuo Goya /Yeiko Goya / George Gushiken / Frank T. Hachiya / Victor Hada / Hatsuji Hadano / Eichi F. Haita / Tom S. Haji / Tetsuo Hamada / Kenichi Hamaguchi / Katsuyoshi Hamamoto / Seuchi Hamamoto / Fred Y. Hamanaka / Clifford H. Hana / Richard S. Hanaumi / Tamotsu Hanida /Ben Hara / Charles K Harada /John Y Harano / Kiyoshi Hasegawa / Mikio Hasemoto / Denis M. Hashimoto / Hisao Hashizume /Masao Hatanaka / Kunio Hattori / Harry M. Hayakawa / Makoto Hayama / Stanley Hayami / Donald S. Hayashi / Eugene Hayashi / Joe Hayashi / Robert N. Hayashi /Tadao Hayashi / Torao Hayashi / Henry Hayashida / Henry Y. Hayashida / Hideyuki Hayashida / Robert Hempstead / Eiji Hidaka / Charles Higa / Eddie K. Higa / Katsumori Higa / Masao Higa / Takei Higa / Toshio Higa / Wilson E. Higa / Yeiko Higa / Bert K. Higashi / Harold T. Higashi / James T. Higashi / Harry N. Hikichi / Aranari Hiraga / Tomosu Hirahara / Mitsuo Hiraki / Kazuo L. Hiramatsu / Hiroyuki Hiramoto / Frederick M. Hirano / John Hirano / Robert R. Hirano / Genichi Hiraoka / Satoru Hiraoka / Gerome M. Hirata / Louis M. Hirata / Himeo Hiratani / Yasuo Hirayama / Yutaka Hirayama / Masao Hisano / Gary T. Hisaoka / Yeichi Hiyama / Richard M. Honda / Tomio Honda / Kay I. Horiba / James J. Horinouchi / Paul F. Horiuchi / Robert S. Hoshino / Earl Hosoda / Max M. Hosoda Jr. / Kihachi Hotta / Teruo Hozaki / Toshio Hozaki / Kenichi Ichimura / Edward Y. Ide / Shigeo Igarashi / Kiyoshi Iguchi / Masao Iha / Kazuo Ihara / Martin M. Iida / George Ikeda / Isamu Ikeda / Masao Ikeda / Roy Y. Ikeda / William Y Ikeda / Yoshio Ikeda / Lloyd Ikefuji / Henry S. Ikehara / Kikuichiro D. Ikehara / Haruyuki Ikemoto / James S. Ikeno / Tomio lmai / William I. Imamoto / Larry M. Imamura / Shunichi Imoto / Thomas T. Inada / Ben M. Inakazu / Masami Inatsu / Minoru Inoue / Henry Inouye / Masato Inouye / Takeshi Inouye / Masaji Irie / Tadayoshi Iriguchi /Mitsuo M. Iseri / Haruo Ishida Hidemaro Ishida / Minoru Ishida / George F Ishii / Richard H. Ishii / Stanley T. Ishiki / Walter S. Ishiki / Kiyoshi lshimizu / Kusaku Isobe / Hachiro Ito / Roy Ito / Takashi Ito / Tetsuo Ito / Robert K. Iwahiro / Hisashi lwai / Yoshio Iwamasa / Lawrence T. Iwamoto / Henry S. Izumizaki Thomas M. Jichaku / Katsui Jinnohara / John A. Johnson / Chitoshi Kadooka / Joe Y. Kadoyama / Yasuo Kagawa James J. Kagihara / Tsugito Kajikawa / Nobuo Kajiwara / Fred Y. Kameda / Bob T. Kameoka / Shinobu Kametani / Mitsuo Kami / Shizuto Kamikawa / James J. Kanada / Walter E. Kanaya / John S. Kanazawa / Frank Kanda / Takezo Kanda / Takeo Kaneichi / Katsuhiro Kanemitsu / Seichi Kaneshiro / Yasuo Kaneshiro / Isamu Kanetani / Jero Kanetomi / Akira Kanzaki / James S. Karatsu / Haruo Karimoto /Kenneth G. Kashiwaeda /Yoshitaka Kataoka /Noritada Katayama /John S. Kato /John J. Kato /Joseph Kato /Kenji Kato /Yoshio Kato /Masaichi Katsuda /John R. Kawaguchi /Richard H. Kawahara /Tetsuro Kawakami Kazuo Kawakita /Haruo Kawamoto /Sadao Kawamoto /Toshio Kawamoto /Yutaka Kawamoto /Kikumatsu F Kawanishi /Cike C. Kawano /George Kawano /Tetsuo Kawano /Yasuo Kawano /Albert G. Kawata /Satoshi Kaya /Stephen M. Kaya /Yasuo Kenmotsu /Lewis A. Key /Tadashi Kijima /Leo T. Kikuchi /John S. Kimura /Matsuichi Kimura /Paul Kimura Jr. /Tsuguo Kimura /Shomatsu E. Kina /Francis T. Kinoshita /Mamoru Kinoshita /Richard K. Kinoshita /Toshio Kirito /Robert T. Kishi /Roy J. Kitagawa /Paul T. Kitsuse /Ronald S. Kiyabu /Edward Y. Kiyota / Kiichi Koda /Sadaichi Kohara /Sadamu Koito /Hayato Koizumi /Yutaka Koizumi /Shaw Kojaku /Tadashi Kojima /Nobuo Kokame /Jimmie T. Kokubu /James K. Komatsu /Katsuto Komatsu /Fred H. Komeda /Nobuo Komoto /Harry M. Kondo /Harushi Kondo /Herbert Y. Kondo /Howard N. Kondow /Seichi Kotsubo /Shigeo Kuba /George M. Kubo /Tadashi Kubo /James Kubokawa /Mitsuharu Kuboyama /Thomas T. Kuge /Isamu Kunimatsu /Tetsuo Kunitomi /Katsuji K. Kuranishi /Jerry S. Kuraoka /Minoru Kurata /James S. Kuratsu /Ichiji H. Kuroda /Robert T. Kuroda /Satoshi Ben Kurokawa /Shigetoshi Kusuda / Shosei Kutaka /Masaji Kutara /Shozo Kuwahara /Sunao Kuwahara /John Kyono /Clarence E. Lang /Leonard H. Luna /Harry F. Madokoro /Saburo Maehara /Richard K. Magarifuji /Matsutada Makishi /Harry Makita /Seiso J. Mana /Ben Masaoka /Kay K. Masaoka /Masa Mashita /Dick Z. Masuda /Eso Masuda /Kazuo Masuda /Yoshito Masuda /George A. Matsumoto /Noriyuki Masumoto /Lawrence K. Masumura /Kiyoshi Masunaga /Peter S. Masuoka /Carl G. Matsuda /Masao Matsui /Hiroshi Matsukawa /Isamie Matsukawa / Dick Y. Matsumoto / Goro Matsumoto / Kiyuichi Matsumoto / Sadao Matsumoto / Tommy T. Matsumoto / Renkichi Matsumura / Kaname Matsunaga / Satoshi Matsuoka / Shizuo Matsushida / Kazuo Matsushima / George M. Mayeda / Jimmy Mayemura / Thomas T. Mekata / Torae Migita / Katsuaki Miho / Yoshio Minami / lsamu Minatodani / Kiyoshi Mine / Nobue Mine / Tom T Misumi / Kazuo Mitani / Kazuo Mito / Larry N. Miura / Toshio Miura / Charles M. Miyabe / Masayoshi Miyagi / Masayuki Miyaguchi / Tetsuo Miyake / James H. Miyamoto / Thomas T. Miyamoto / Yasuo Miyamoto / George S. Miyaoka / Isami Miyasato / Tamotsu Miyata / Tokio Miyazono / Tsuyoshi Miyoga / Mitsuru E. Miyoko / Noburo Miyoko / Timothy Mizokami / William S. Mizukami / Hideo Mizuki / Morio Mizumoto / Yukitaka Mizutari / Henry T. Mochizuki / Edward V. Moran / Kiyoto Mori / Shigeru Mori / Haruto Moriguchi / Rokuro Moriguchi / Arthur A. Morihara / Roy T. Morihiro / Haruto Morikawa / Hiromu Morikawa / Toshiaki Morimoto / Harold Morisaki / Joseph Morishige / Takeo Morishita / Iwao Morita / George K. Moriwaki / David Leander Moseley / Hiroshi Motoishi / Susumu Motoyama / Hachiro Mukai / Sadao S. Munemori / Isamu Murakami / Kiyoshi Murakami / Sakae Murakami / Tadataka Murakami / Tokiwo Murakami / Toshio T. Murakami / Kiyoshi K Muranaga / Richard K Murashige / Robert S. Murata / Mitsugi Muronaka / Roy L Naemura / Grover K Nagaji / Hiroshi Nagami / Hiroshi Nagano / Setsuo Nagano / Martin M. Naganuma / Goichi Nagao Hitoshi Nagaoka / Hideo Nagata / Jim Nagata / Taichi Nagata /Fumitake Nagato /Yoshiiwa Nagato /Kaoru Naito /Hitoshi Najita /Masaru Nakagaki /Hirao Nakagawa /Usho Nakagawa /Hitoshi Nakai /Masao Nakama /Shigenori Nakama /Shinyei Nakamine /Joe K Nakamoto /Seichi Nakamoto /Edward E. Nakamura /George S. Nakamura /Henry Y. Nakamura /John M. Nakamura /Kosei Nakamura /Masaki Nakamura /Ned T. Nakamura /Tadao Nakamura /Wataru Nakamura /William K Nakamura /Yoshimitsu Nakamura /Masao Nakanishi /Tsutomu Nakano /Robert K. Nakasaki /Dick S. Nakashima /Raito R. Nakashima /Wataru Nakashima /Frank K. Nakauchi /Donald T. Nakauye /Kiyoshi C. Nakaya /Minoru Nakayama /Saburo Nakazato /John T. Narimatsu /Tetsuo Nezu /Yutaka Nezu /Willie S. Nieda /Shigeto Niide /Edward Joseph Nilges /Minoru Nimura /Ban Ninomiya /Takao T. Ninomiya /Chikao Nishi /Takanori A. Nishi /Kazuo Nishihara /Takaki Nishihara /Akio Nishikawa /Tohoru Nishikawa /Joe M. Nishimoto /Tom T. Nishimoto /Shigeki Nishimura /Wilfred K. Nishimura /Charles J. Nishishita /Chieto Nishitani /Taro Nishitani /Sueo Noda /Yoshito Noritake /Al Y. Nozaki /Tadashi Nozaki /Alfred S. Nozawa /Toshio Numa /Masayoshi Oba /Sanichi Oba /Stanley T. Oba /Tadashi Obana /Larry M. Ochiai /Benjamin F. Ogata /Fred S. Ogata /Masaru Ogata /Masayoshi Ogata /Tsugio Ogata /Edward Ogawa /John N. Ogawa /Sadao Ogawa /Yoshio W. Ogomori /Abraham G. Ohama /Arnold Ohki /Muneo Ohye /Shigeo Oikawa /Teiji T. Oishi /Akira Oiji /John T Okada /Donald M. Okamoto /James S. Okamoto /James T. Okamoto /Ralph S. Okamoto /Tomiso Okamoto /Togo Okamura /Isao Okazaki /Takaaki Okazaki /Katsu Okida /Richard M. Okimoto /Seiei Okuma /Toyokazu Okumura /Susumu Okura /George Omokawa /Ken Omura /Takeyasu T. Onaga /Satoru Onodera /Lloyd M. Onoye /Choyei Oshiro /Edward Oshiro /Kenneth Oshiro /Sam Y. Oshiro /Seikichi Oshiro /Wallace H. Oshiro /Yeishin Oshiro /Daniel C. Ota /Randall M. Ota /Roy Ota /Tadashi Otaguro /Masanao Otake /Douglas K. Otani /Kazuo Otani /Bill M. Otomo /Akira Otsubo /Jiro Otsuka /Harumatsu Oyabu /Francis K. Oyakawa /Robert Y. Ozaki /George Y. Ozawa /Francis J. Rerras /Roy T. Reterson /Neill M. Ray /Masatsugu Riyu /Ben W Rogers Jr. /Herbert K. Sadayasu /Yohei Sagami /Thomas T. Sagimori /Atsuo Sahara /Masami Saiki /Hoichi Saipan /Calvin K. Saito /Chuji Saito /George S. Saito /Kinji Saito /Masuto Sakada /Masaaki Sakaguchi /Richard M. Sakai /Yoshinori Sakai /Atsushi Sakamoto /Louis K. Sakamoto /Masa Sakamoto /Noburo Sakamoto / Robert /. Sakamoto / William Samonji / Minoru Sasaki / Yoshio Sasaki / Toshio Sasano / Itsumu Sasaoka / Andrew Y. Sase / Michael Sato / Saburo Sato / Shin Sato / Shukichi Sato / Tadao Sato / Yukio Sato / George K. Sawada / Kurt E. Schemel / Toll Seike / Koichi K Sekimura / Hihumi Seshiki / Hiroshi Shibao / Kenneth K. Shibata / Mitsuru Shibata / Tetsuo Shigaya / Masao F. Shigemura / Hideo Shigeta / Masao Shigezane / Takeshi Shigihara / George M. Shikata / Ted T. Shikiya / Roy K. Shimabuku / Hideo Shimabukuro / Tomoaki Shimabukuro / George M. Shimada / Akira R. Shimatsu / Jimmy T. Shimizu / Takeo Shimizu / Robert Shinde / Takeo Shintani / Nathaniel A. Shiotani / Joe A. Shiomichi/ Roy R. Shiozawa / Shigeomi Shiraishi / Kiyoshi J. Shiramizu / Kizo Shirokane / Henry M. Shiyama / Toshiaki Shoji / David I. Suda / Sadami R. Sueoka / Theodore T. Sueoka / Shinichi Sugahara / Kenji Sugawara / Hiroshi Sugiyama / ltsuo Sugiyama /Togo S. Sugiyama / Michiru Sumida / Albert M.Sunada / Nobuyuki Suwa / George W. Suyama / Jiro Suzawa / Kenny R. Suzuki / Takashi Suzuki / YonezoSuzuki / Edward H. Sweitzer / Teruo Tabata / Shigeo Tabuchi / Sadao Tachibana /Yoshio Tagami / Hitoshi B. Taguchi / Cooper T. Tahara / Masaru Taira / Seitoku Taira / Boon E. Takagi / David Kiyoshi Takahashi / ltsuo Takahashi / lwao A. Takahashi / Mon Takahashi / Toru T. Takai / Thomas T. Takao / Ronald K. Takara / Gordon K. Takasaki / Katsumi L. Takasugi / Shigeo J. Takata / Jo Takayama / Yoshito Takayama / Masaharu Takeba / Jimmy Takeda / Shoichi J. Takehara / Yosh Takei /Haruo Takemoto /lwao Takemoto /Tami Takemoto /Tooru Takenaka /Robert M. Takeo /Jimmy Y. Taketa /Peter Taketa /Shigeto Taketa /William H. Taketa /Ichiro S. Takeuchi /Tadashi Takeuchi /Thomas Takizawa /Kenji Takubo /Douglas Tamanaha /Kuneo Tamanaha /Masao H. Tamanaha /Thomas T. Tamashiro /Masaru Tamura /Osamu Tamura /Toyoshi Tamura /Kei Tanahashi /Harley Tanaka /Jack M. Tanaka /James J. Tanaka /Jiro Tanaka /John Y. Tanaka Keichi Tanaka /Ko Tanaka /Matsusaburo Tanaka /Saburo Tanamachi /Larry T. Tanimoto /Teruto Tanimoto /Yukio Tanimoto /Mitsuo Tanji / Katsushi Tanouye /Ted T. Tanouye /Yukio Tanouye /Masaru Tashima /Michio Tachima /Haruyoshi H.Tateyama /George Tatsumi /Masaru Tengan /Yoshio Tengwan /Henry M.Terada /Ted A. Teramae /Lloyd M. Teramoto /Shizuo Teramoto /Henry Terazawa /Herman T. Teruya /Kenkichi K. Teruya /Michio Teshima /Theodore T. Tezuka /Shiro Togo /Clifford T. Tokunaga /Hidetoshi Tokusato /Harry H. Tokushima /Patrick M. Tokushima /Minoru Tokuyama /Takaya Uragami /Moriichi Uyeda /Theodore T. Uyeno /Daniel M. Wada /Kenneth Y. Wasada /Shigeo Wasano /Hiroshi Watanabe /Kiyotoshi Watanabe /Kozo Watanabe /Theodore H. Watanabe /James D. Wheatley Jr. /Earl White Jr. /Steve S. Yagi /Hideo Yamada /Raymond T. Yamada /George T Yamaguchi /Fred M. Yamamoto /George I. Yamamoto /John T. Yamamoto /Masaru Yamamoto /Takeo Yamamoto /Tsuyoshi Yamamoto /Thomas I. Yamanaga /Tsutomu Yamaoka /Harry S. Yamasaki /Gordon K. Yamashiro / Lei S.Yamashiro /Joichi Yamashita /Kazuo Yamashita /Setsuro Yamashita /Chioyoaki J. Yamauchi /GoroYamaura /Thomas T. Yamazaki /Fred S. Yasuda /Joe R. Yasuda /Arata Yasuhira /Hideo Yasui /Yoji Yasui /Mitsuru Yeto /Masuichi Yogi /Hideo Yonamine /Satoshi Yonekura /Hitoshi Yonemura / Kenjiro Yoshida /Yoshiharu E. Yoshida /Mitsuichi Yoshigai /Makoto Yoshihara /Toraichi Yoshihara /Minoru Yoshimura /Saburo Yoshimura /Akira Yoshinaga /Hajime Yoshino /Isami Yoshioka /S. Yoshioka / Tatsuo Yoshizaki /Don Yumori /Shiyoji Yunoku.